söndag 27 mars 2016

FOTO 87 - HEMLIGA PAKET   (98)

Ur Författningssamlingen, Hamntaxor för Region Gotland:

3 BÅTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive moms.
Gällande:
VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, HERRVIK,
RONEHAMN, VÄNDBURG, KALKUGNSKAJEN OCH KLINTEHAMN
Beräkningsgrund
Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas
för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för
innevarande år.
Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.
Grupp 1 Visby hamn
Grupp 2 Slite, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Klintehamn
Grupp 3 Övriga regionala hamnar.
Grupp Grupp Grupp
1 2 3
Kajplats längs med kaj
Kajplats t.o.m. 1,70 m bredd
tiden 1/1 – 31/12 1 900 kr 1 775 kr 1 485 kr
Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 – 31/12 1 265 kr 1 185 kr 990 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer 117 kr 107 kr 86 kr
Tillägg för båtar med Loa>10m 311 kr/m 311 kr/m 311 kr/m
Kajplats med akterförtöjning eller Y-bom
Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/1 – 31/12 2 640 kr 2 460 kr 2 015 kr
Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12 1 760 kr 1 640 kr 1 345 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer 117 kr 107 kr 86 kr
Uppläggningsavgifter
Uppläggningsplats för båt upp till 1,70 m bredd,
med kontrakt på båtplats 423 kr 265 kr 204 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer 26,50 kr 13,75 kr 18,50 kr
Grupp Grupp
2 3
Uppläggningsplats på asfaltsplan,
för båt upp till 1,70 m bredd, utan
kontrakt på båtplats.
Årsavgift, delbar per månad 2 700 kr 2 700 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer 107 kr 85 kr
Dito på grusplan, för båt
Upp till 1,70 m bredd 2 040 kr 2 040 kr
För varje påbörjad dm däröver tillkommer 61 kr 61 kr
Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd 590 kr 590 kr
för varje påbörjad dm däröver tillkommer 63 kr 53 kr

Klart som korvspa´!

torsdag 24 mars 2016

lördag 12 mars 2016

FOTO 72 - BENSTRÄCKARE  (17)


Inbjuder till strandpromenad...

onsdag 9 mars 2016

FOTO 69 - FAMILJENS SVARTA FÅR  (56)
Fast det är sothöns bland viggarna...

söndag 6 mars 2016

lördag 5 mars 2016

torsdag 3 mars 2016

FOTO 63 - MOSSIG   (189)
Länge sén den kanoten var i sjön...