fredag 25 november 2016

FOTO 330 -  SLAGKRAFT  (277)


Torpeder började utvecklas i mitten på 1800-talet. Avsikten är att sänka fartyg. Torpeder kan avfyras både över och under vattenytan men avsikten är att de ska träffa ett skrov under vattenytan för att på så sätt sänka ett fartyg. Oftast kommer de med hög hastighet men det finns även de som med magnetisk kraft fäster mot fartygsskrov och därefter exploderar med förödande kraft.

Denna är ett utställt exemplar uppställt på Skeppsholmen där marinen tidigare hade verkstäder.

http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/stockholms-lan-ab/skepps-och-kastellholmarna/torpeddepartementet-pa-skeppsholmen/

2 kommentarer:

Anki sa...

Ja, såna vapen har verkligen en riktig slagkraft. Fint komponerad bild.

Anki Ai sa...

Bra tänkt där!